POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/2408

motoszybowiec (motor glider)

FOURNIER - RF9

EPPZ

2021-07-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
FOURNIER - RF9
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-65
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPPZ
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-07-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot (SPL)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie motoszybowca ze schowanym podwoziem.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution