INCYDENT (INCIDENT) - 2021/2918

samolot (airplane)

Q400 DHC8-402

Gdańsk (EPGD)

2021-08-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Q400 DHC8-402
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EQL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gdańsk (EPGD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaria silnika SP podczas wznoszenia i zawrócenie na lotnisko startu i lądowanie na jednym silniku.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution