POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/3431

samolot (airplane)

Cessna 172M

Kielce - Masłów (EPKA)

2021-09-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 172M
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FYE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kielce - Masłów (EPKA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-09-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
09:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata kierunku na dobiegu i wypadnięcie z pasa samolotu - znaczne uszkodzenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution