INCYDENT (INCIDENT) - 2021/3594

samolot (airplane)

BOEING 737-400

EDDP-EPKT / FIR EPWW

2021-09-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING 737-400
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
EI-STL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EDDP-EPKT / FIR EPWW
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-09-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ASL Airlines Ireland
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaria systemu hermetyzacji w locie, użycie masek tlenowych - awaryjne zniżanie i lądowanie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution