POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/3861

ULM (ultralight aircraft)

Sky Ranger

Lądowisko Skorupy

2021-09-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Sky Ranger
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SLEP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Skorupy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-09-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Złamanie przedniej goleni podwozia podczas twrdego lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution