INCYDENT (INCIDENT) - 2021/4172

samolot (airplane)

PIPER, PA-28

Mielec (EPML)

2021-10-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PIPER, PA-28
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SE-FYN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-10-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata kontaktu wzrokowego z ziemią, niebezpieczne zbliżenie podczas lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution