INCYDENT (INCIDENT) - 2021/4292

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 152 / Cessna 152

Depułtycze Królewskie (EPCD)

2021-10-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 152 / Cessna 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KCD / SP-DCM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Depułtycze Królewskie (EPCD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-10-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:20
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczne zbliżenie samolotów w locie po kręgu i na prostej do lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution