INCYDENT (INCIDENT) - 2021/4909

śmigłowiec (helicopter)

SCHWEIZER, 269C

Gliwice (EPGL)

2021-12-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SCHWEIZER, 269C
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KGO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gliwice (EPGL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-12-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
CPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wibracje i utrata mocy silnika w locie - lądowanie awaryjne.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution