INCYDENT (INCIDENT) - 2022/0810

samolot (airplane)

TECNAM, P-2006 T

Warszawa-Modlin (EPMO)

2022-02-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2006 T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MMB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa-Modlin (EPMO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-02-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
VENTUM AIR
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 27 lutego 2022 r., załoga w składzie uczeń wraz z instruktorem, odbywała lot samolotem Tecnam P2006T (znaki rejestracyjne: SP-MMB) w ramach szkolenia praktycznego do licencji CPL(A). Zaplanowano start i lądowanie na lotnisku Warszawa-Babice (EPBC) oraz serię lotów po kręgu nad lotniskiem Warszawa-Modlin (EPMO). Podczas podejścia do pasa 08 EPMO, załoga zauważyła brak wskazań o wypuszczeniu podwozia. Załoga poprosiła TWR EPMO o potwierdzenie, czy podwozie jest wypuszczone. TWR potwierdziła brak wypuszczonego podwozia. Załoga odleciała nad punkt UNIFORM, gdzie wypuściła podwozie sposobem awaryjnym. Po wypuszczeniu podwozia załoga przeleciała nad pasem celem potwierdzenia wypuszczenia. TWR EPMO potwierdziła wypuszczenie. Następnie załoga wykonała przelot z wypuszczonym podwoziem do EPBC, gdzie samolot bezpiecznie wylądował. Lądowanie oraz kołowanie do hangaru przebiegły prawidłowo.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution