WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/1300

śmigłowiec (helicopter)

ROBINSON, R-44 - II

EPPL

2022-03-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ROBINSON, R-44 - II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-INW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPPL
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-03-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przewrócenie śmigłowca na prawy bok podczas startu i pożar.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution