WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/1340

samolot ULM (ultralight airplane)

Aventura II

Jezioro Kłecko / Gniezno

2022-03-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aventura II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
N-27ZX
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jezioro Kłecko / Gniezno
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-03-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy z licencją PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie SP z powierzchnią wody jeziora - przeciągnięcie i korkociąg w zakręcie z maksymalnym przechyleniem.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution