WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/1882

szybowiec (glider) / szybowiec (glider)

SZD-48 Jantar Standard / SZD-48 Jantar Standard

Trebostovo / Słowacja

2022-04-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48 Jantar Standard / SZD-48 Jantar Standard
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3688 / LY-GBI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Trebostovo / Słowacja
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-04-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:12
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Słowacji
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas wykonywania zadania konkursowego w ramach Międzynarodowych zawodów FCC Gliding 2022 dwa szybowce (SZD-48 Jantar Standard, SP-3688 i LY-GBI) zderzyły się w locie po trasie, a następnie spadły na ziemię w terenie zalesionym. Piloci zginęli na miejscu zdarzenia, szybowce całkowicie zniszczone.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-