INCYDENT (INCIDENT) - 2022/1940

samolot (airplane)

Q400 DHC8-402

CTR / TMA EPWR

2022-05-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Q400 DHC8-402
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EQC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
CTR / TMA EPWR
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Brak danych
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Odejście na drugie okrążenie, błędne wskazanie lewego podwozia głównego - lądowanie w asyście.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution