WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2039

motoszybowiec (motor glider)

Diamond H-36 Dimona

Lipowa (EPLP)

2022-05-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond H-36 Dimona
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-76
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lipowa (EPLP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przeciągnięcie w końcowej fazie lądowania, twarde przyziemienie (zderzenie z ziemią) i cyrkiel.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution