POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/2133

samolot (airplane) / samolot (airplane) / samolot (airplane)

Tecnam P2008-JC / F16 / F16

Śmigiel (CTR EPPO)

2022-05-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2008-JC / F16 / F16
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SMD / b.d. (ND) / b.d. (ND)
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Śmigiel (CTR EPPO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:40
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Nieodpowiednia separacja, niebezpieczne zbliżenie pomiędzy SP: cywilnym i wojskowymi.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution