INCYDENT (INCIDENT) - 2022/2322

samolot (airplane)

Embraer - ERJ170-200-200LR

FIR EPWW - sektor TC L

2022-05-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Embraer - ERJ170-200-200LR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LIA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FIR EPWW - sektor TC L
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ATPL(A) / ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie minimów separacji/zbliżenie - konfliktowe zezwolenie na znizanie od ATC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution