WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2835

samolot (airplane)

PZL-101 Gawron

Farkashegy (LHFH) / Węgry

2022-06-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-101 Gawron
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
HA-SBG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Farkashegy (LHFH) / Węgry
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:06
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Węgier
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas dobiegu po lądowaniu samolot (PZL 101/A Gawron, HA-SBG) przewrócił się (doszło do kapotażu) i zatrzymał na pasie startowym. Pilot doznał niewielkich obrażeń i został przewieziony do szpitala. Samolot został znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-