INCYDENT (INCIDENT) - 2022/3446

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Airbus A-321 / De Havilland DHC8 - 400

punkt PADKA

2022-06-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Airbus A-321 / De Havilland DHC8 - 400
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-AIDG / SP-EQI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
punkt PADKA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie minimów separacji.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution