WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/3987

motolotnia (powered hang glider)

Libre

Gierałtowiczki

2022-07-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motolotnia (powered hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Libre
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MGOR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gierałtowiczki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-07-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Osoba nie posiadająca uprawnie
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lot z pasażerem, zderzenie z ziemią w lewej spirali - warunki burzowe.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution