INCYDENT (INCIDENT) - 2022/4003

samolot (airplane)

Cessna T206

TMA Warszawa

2022-07-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna T206
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CPN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
TMA Warszawa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-07-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 24.07.2022 r. pilot z pasażerami wykonywał lot samolotem Cessna T206 o znakach rozpoznawczych SP-CPN (dalej nazywany Cessna). Trasa lotu przebiegała z lotniska Dajtki koło Olsztyna (EPOD) do miejsca lądowania w pobliżu miejscowości Konstancin. W złożonym planie lotu pilot ujął zmianę przepisów wykonywania lotów z VFR na IFR na punkcie KULEK w TMA1 Olsztyn i z IFR na VFR na punkcie LUVSO przed podejściem do planowanego miejsca lądowania. Po starcie samolot Cessna wzniósł się do FL 80 i na tej wysokości doleciał do TMA Warszawa (TMA). O godz. 18:532, informator FIS Olsztyn (FIS) zadzwonił do PC3 APP4 Warszawa (APP), aby uzgodnić warunki wlotu samolotu Cessna do przestrzeni kontrolowanej TMA. Samolot Cessna znajdował się wtedy w odległości około 13 NM od miejsca wlotu w TMA (Rysunek 1. A), około 5 min lotu z prędkością 150 kt. PC APP, biorąc pod uwagę aktualną sytuację ruchową, nie wydał zezwolenia na wlot samolotu Cessna do TMA, wskazując dalsze kontynuowanie lotu poniżej TMA. Informator FIS przekazał załodze samolotu Cessna informację o braku zgody i zasugerował kontynuowanie lotu z ominięciem przestrzeni TMA poniżej lub z boku. W czasie przekazywania informacji o braku zgody na wlot w TMA samolot Cessna znajdował się, w odległości około9,3 NM (Rysunek 1. B), około 3 min 40 s lotu. Przekazanie załodze informacji o braku zgody na wlot w TMA powinno nastąpić z wyprzedzeniem 5 min lotu, a AS FIS rozpoczynał wtedy wymaganą koordynację. Pilot samolotu Cessna przekazał, że rozpoczyna zniżanie. Nie zgłosił on uwag ani problemów jakie mogły wynikać z braku zezwolenia na wlot i zniżanie poniżej dolnej granicy TMA.Lot samolotu Cessna odbywał się w TMA w przestrzeni powietrznej kontrolowanej klasy C i zgodnie z zapisami SERA7 załoga powinna utrzymywać łączność z EC8 APP, a nawiązanie łączności z FIS powinno nastąpić dopiero przy opuszczaniu TMA. Uzgodnienie wykonania lotu samolotu Cessna pomiędzy APP i FIS było niezgodne z przepisami. O godz. 19:06 pilot samolotu Cessna zgłosił zmianę przepisów wykonywania lotu z IFR na VFR i rozpoczął zniżanie do lądowania. W czasie lotu według IFR pilot samolotu Cessna zakładał, że otrzyma zezwolenie na wlot w TMA zgodnie ze złożonym planem lotu. Z tego powodu odmowa zgody na wlot w TMA spowodowała, że był on zmuszony do szybkiego wypracowania innego dolotu do planowanego miejsca lądowania tak, aby nie naruszyć granicy TMA. W czasie lotu według IFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej klasy G samolot Cessna nie był objęty służbą kontroli ruchu lotniczego. Gdy samolot Cessna zbliżał się do TMA pilot oczekiwał na zezwolenie na wlot w TMA i nie pytał FIS czy warunki wlotu zostały już uzgodnione. FIS przeprowadził koordynację wlotu samolotu Cessna w TMA, ale rozpoczął ją w czasie, gdy powinien ją przekazać załodze. FIS zapewnił załodze samolotu Cessna służbę doradczą poprzez przekazywanie informacji o możliwych sposobach wykonania zniżania. W ocenie pilota informacja o braku zgody na wlot w TMA została przekazana mu zbyt późno, a odległość od TMA była na tyle mała, że nie zapewniała możliwości bezpiecznego zniżania. Uważał on także, że został zmuszony do wykonania manewru zniżania z bardzo dużymi prędkościami pionowymi. Należy jednak wskazać, że decyzja, co do wyboru sposobu i wykonania zniżania należała do załogi samolotu Cessna.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution