WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/4500

motolotnia (powered hang glider)

Pipistrel

Marianowo / Piątnica

2022-07-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motolotnia (powered hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Pipistrel
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Marianowo / Piątnica
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-07-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 7 sierpnia 2022 r. w późnych godzinach popołudniowych pilot motolotniowy z uprawnieniami do pilotowania motolotni wykonywał lot z pasażerem w okolicach miejscowości Marianowo. Start do lotu wykonany był z łąki w pobliżu miejsca zamieszkania pilota. Około godziny 19.30 motolotnia w prawym zakręcie zderzyła się z ziemią. Zderzenie nastąpiło na polu uprawnym w okolicy miejscowości Marianowo. W wyniku zderzenia z ziemią pilot i pasażer ponieśli śmierć na miejscu. W trakcie lotu pilot nie prowadził korespondencji radiowej i lot nie był zgłoszony organom ruchu powietrznego, przepisy nie wymagają zgłaszania tego typu lotów oraz nie ma obowiązku prowadzenia korespondencji radiowej. Za prawidłowość wykonania lotu oraz utrzymania bezpiecznych warunków lotu odpowiedzialny jest pilot. W rejonie wykonywania lotu nie było innych statków powietrznych. Komisja nie posiada informacji o czasie lotu od startu do zderzenia z ziemią. Ostatnią fazę lotu motolotni odtworzono na podstawie zeznania świadków, którzy przebywali w rejonie wykonywania lotu. Świadkowie stwierdzili, że obserwowali lot motolotni, ostatnią jego fazę, motolotnia wykonywała lot na zniżaniu w prawym zakręcie, jednak zderzenia z ziemią nie widzieli, gdyż przed zderzeniem z ziemią motolotnia zniknęła za niewielkim wzniesieniem. Świadkowie usłyszeli tylko odgłos zderzenia motolotni z ziemią. Udali się na miejsce zdarzenia i powiadomili służby ratunkowe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratunkowych stwierdzono, że pilot i pasażer nie żyją. Komisja została poinformowana o wypadku na telefon alarmowy. Zespół badawczy w następnym dniu udał się na miejsce zdarzenia, wykonano oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny motolotni zabezpieczonej przez policę.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution