POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/4706

szybowiec (glider)

SZD-9 Bocian

Pruszcz Gdański (EPPR)

2022-08-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 Bocian
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3099
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Pruszcz Gdański (EPPR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-08-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19 sierpnia 2022 r., na zakończenie lotów szkolnych po kręgu, instruktor szybowcowy wraz z uczniem wykonywali tzw. lot hangarowy. Podczas podejścia do lądowania poza wyznaczoną trawiastą drogą startową, szybowiec lecący na wysokości ok. 3,5 m AGL, uderzył lewym skrzydłem w maszt wskaźnika kierunku wiatru (rękaw). W wyniku zderzenia uszkodzone zostało skrzydło w rejonie skrzynki hamulca aerodynamicznego. Szybowiec wylądował bez dalszych następstw. Załoga nie odniosła obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution