POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/4866

samolot (airplane)

PIPER, PA-34

Mielec (EPML)

2022-08-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PIPER, PA-34
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ROY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-08-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A) - Instruktor
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie/konwojer bez wypuszczonego podwozia do ladowania i przytarcie łopat śmigła.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution