POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/4974

szybowiec (glider)

SZD-9 bis 1E

Rudniki (EPRU)

2022-08-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 bis 1E
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3110
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rudniki (EPRU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-08-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Otwarcie tylnej kabiny przy starcie szybowca.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution