WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5129

szybowiec (glider)

SZD-51-1 Junior

Białystok-Krywlany (EPBK)

2022-09-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-51-1 Junior
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3472
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Białystok-Krywlany (EPBK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 2 września 2022 r. pilot przygotował szybowiec do lotów i o godz. 13.30 rozpoczął start za wyciągarką. W trakcie rozbiegu szybowiec niespodziewanie „wyrwał” na zbyt małej prędkości. Pilot zareagował zdecydowanym oddaniem drążka sterowego, szybowiec uderzył kołem głównym o ziemię i odbił się od niej. Aby przeciwdziałać kangurowi pilot ponownie oddał drążek, na skutek czego zderzył się z ziemią przodem kadłuba, a następnie uderzył w nią ogonem. Odpadła osłona kabiny a kadłub i ogon szybowca uległy licznym spękaniom. Pilot opanował lot, zabezpieczył prawidłowo prędkość i z wysokości 6÷8 m wylądował, odchylając tor lotu o ok. 20 od osi startu. Podczas opuszczania kabiny skaleczył się w palec. Szybowiec został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution