INCYDENT (INCIDENT) - 2022/5224

samolot (airplane)

Cessna, 150

Chrcynno (EPNC) / TRA 45

2022-09-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 150
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-ECNI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chrcynno (EPNC) / TRA 45
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wlot samolotu bez zezwolenia i łączności w strefę czasowo zarezerwowaną.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution