POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/5226

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2022-09-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-DME
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
CPL(A) / CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zbliżenie samolotów na kręgu nadlotniskowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution