POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/5419

samolot (aeroplane)

Tecnam P2008 JC

Chojna

2022-09-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (aeroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SCS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chojna
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Sky City Sp. z o.o.
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po wykonaniu lotu trasowego, pilot rozpoczął o godzinie 18:44 podejście do lądowania na RWY1 27 (lądowisko Chojna). Pilot oświadczył, że po wytrzymaniu samolotu na wysokości 2 metrów i przy prędkości 62 kt nastąpiło przyziemienie na główne koła i gwałtowne szarpnięcie w lewo. Po opuszczeniu przedniej goleni, samolot odbił się od betonowej nawierzchni RWY i wypadł na częsć trawiastą.Samolot przemieszczając się na część trawiastą z lewej strony RWY uderzył sterem wysokości w plastikową zaporę zabezpieczającą przed wjazdem pojazdów na odcinek drogi manewrowej przebiegającej w poprzek pasa startowego. W wyniku uderzenia samolotu w zaporę, uszkodzeniu uległy: lewy statecznik płytowy, tylna część kadłuba oraz główne podwozie i przednia goleń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution