WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5425

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Pruszcz Gdański (EPPR)

2022-09-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3407
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Pruszcz Gdański (EPPR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 14 września 2022 r. na lotnisku w Pruszczu Gdańskim (EPPR) odbywały się loty szybowcowe. Instruktor ? pilot zaplanował, między innymi, loty z uczniem ? pilotem w/g ćwiczenia SPL/I-5 (loty na małej prędkości, przeciągnięcia, rozpoznanie korkociągu i zapobieganie wejściu w korkociąg). O godzinie 17:11 (LMT) zespół samolot/szybowiec wystartował do drugiego lotu na naukę wyprowadzania z korkociągu. Według oświadczenia instruktora, po wyczepieniu na wysokości około 700 m nad ziemią (AGL) załoga rozpoczęła wykonanie ćwiczenia. Z pierwszego korkociągu uczeń wyprowadził szybowiec na wysokości 600 ? 550 m. Ponieważ wyprowadzenie nie było prawidłowe, instruktor przekazał uczniowi uwagi i ponownie wprowadził szybowiec w korkociąg w lewo. Po chwili dał uczniowi polecenie, aby ten wyprowadzał. Uczeń stwierdził, że próbuje, ale szybowiec nie chce się zatrzymać. Instruktor przejął sterowanie. Po nieudanych próbach wyprowadzenia, kiedy na wysokości około 300 m miał dać komendę do skoku, szybowiec przestał się obracać

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-