WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5425

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Pruszcz Gdański (EPPR)

2022-09-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3407
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Pruszcz Gdański (EPPR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Gdański
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Poprawić zapis w instrukcji użytkowania w locie oraz w tabeli indywidualnego planu wyważenia dla szybowców SZD-50-3 Puchacz tak, aby jednoznacznie określał w jakim zakresie załadunku w pierwszej i drugiej kabinie należy stosować ciężarki wyważające.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Na lotnisku Pruszcz Gdański (EPPR) był wykonywany lot szybowca po starcie za samolotem. Celem lotu było nauczenie ucznia-pilota wyprowadzania szybowca z korkociągu. Po wyczepieniu załoga rozpoczęła wykonanie ćwiczenia. W trakcie wykonywania kolejnego korkociągu próba wyprowadzenia z niego nie powidła się. Szybowiec zderzył się z ziemią po północno-wschodniej stronie lotniska. W wyniku zderzenia instruktor i uczeń odnieśli poważne obrażenia ciała, a szybowiec uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution