POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/6140

samolot (airplane)

EVEKTOR AEROTECHNIK, SportStar

EPKW

2022-10-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EVEKTOR AEROTECHNIK, SportStar
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RTC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPKW
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie śmigieł samolotu podczas lądowania, wysokie wyrównanie i kangur.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution