INCYDENT (INCIDENT) - 2022/6333

samolot (airplane) / śmigłowiec (helicopter)

Piper PA28 / Sikorsky S-70

Mielec (EPML)

2022-10-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Piper PA28 / Sikorsky S-70
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SWB / SP-YVR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>3175 (HELI)
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczne zbliżenie się SP - wyprzedzenie śmigłowca przez samolot na prostej do lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution