POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/6511

szybowiec (glider)

SZD-51-1 Junior

De Peel (EHDP) / Holandia

2022-10-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-51-1 Junior
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
PH-980
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
De Peel (EHDP) / Holandia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:06
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Holandii
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie końcowego podejścia do lądowania szybowcem (PZL-Bielsko SZD-51-1 "Junior", PH-980) oderwała się dźwignia obsługi hamulców aerodynamicznych. Szybowiec wylądował z całkowicie otwartymi hamulcami.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution