WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0001

śmigłowiec ULM (ultralight helicopter)

Aero Eli Servici, YOYO SERIE I

Leśnia Jania / Starogard Gdański

2023-01-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec ULM (ultralight helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aero Eli Servici, YOYO SERIE I
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HEYO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leśnia Jania / Starogard Gdański
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-01-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie śmigłowca z ziemią w nieznanych okolicznościach.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution