POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0002

samolot (airplane)

Cirrus SR22T

Budapeszt (LHBP) - Węgry

2023-01-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cirrus SR22T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AMR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Budapeszt (LHBP) - Węgry
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-01-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:20
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Green Holding
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Węgier
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Intensywny dym wydobywający się z instalacji ogrzewania i wentylacji SP podczas startu - zawrócenie i lądowanie awaryjne. TSB/AIB Węgier po ocenie danych i okoliczności zdarzenia stwierdziła, że nie oczekuje żadnych wniosków dotyczących bezpieczeństwa lotu wynikających z badania tego zdarzenia zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 996/2010. Zdarzenie nie wymaga dalszych działań ze strony TSB, dlatego badanie zostało zakończone. W trakcie badania, które zostało niniejszym zakończone, nie wydano żadnego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-