POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0004

szybowiec (glider)

PZL Świdnik, PW-6U

North Wales Gliding Club / Wielka Brytania

2023-02-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL Świdnik, PW-6U
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-CKPX
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
North Wales Gliding Club / Wielka Brytania
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-02-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja UK / BGA (British Gliding Association)
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Szybowiec uderzył w drzewo podczas lądowania. Uszkodzenie krawędzi natarcia i ogona skrzydła.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-