WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0006

samolot (airplane)

SportStar RTC

Ostrowite / Pruszcz Gdański (EPPR)

2023-03-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SportStar RTC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GDN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ostrowite / Pruszcz Gdański (EPPR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:58
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Gdański
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lotu w rejonie lotniska na wysokości około 500 ft nastąpiła awaria silnika. Samolot zderzył się z ziemią o godz. 12:58 UTC (czas aktywacji nadajnika ELT). Pilot i pasażer doznali poważnych obrażeń. Samolot uległ zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-