WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0009

motoparalotnia (powered paraglider)

-

Nowa Wieś / Kęty

2023-03-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
-
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowa Wieś / Kęty
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Znalezienie wózka paralotni z napędem, a następnie zwłok mężczyzny w kombinezonie lotniczym w dorzeczu rz. Soła w pobliżu miejscowości Nowa Wieś.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-