WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0009

motoparalotnia (powered paraglider)

Auster GTM (SOL Paragliders)

Nowa Wieś / Kęty

2023-03-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Auster GTM (SOL Paragliders)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowa Wieś / Kęty
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19 marca 2023 r., podczas niskiego przelotu motoparalotnią nad rzeką Soła, doszło do wyłączenia się jej silnika. Pilot podjął próbę wodowania na rzece, która w tym miejscu przepływa przez teren zalesiony. W trakcie wodowania wózek motoparalotni przekoziołkował, co doprowadziło do oplątania pilota linkami skrzydła paralotni. W wyniku wypadku pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Podjęto akcję poszukiwawczą i w godzinach nocnych, odnaleziono wrak motoparalotni wraz z ciałem pilota.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution