INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0010

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Czech Sport, PS-28 Cruiser / TECNAM, P-2008 JC

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2023-03-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Czech Sport, PS-28 Cruiser / TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GBC / SP-LFK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:50
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Ventum Air / LOT Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W locie szkolnym na inne lotnisko pilot wszedł w krąg nadlotniskowy z kierunkiem przeciwnym do obowiązującego. Załoga wykonała manewr dla uniknięcia kolizji. Minięcie z drugim samolotem nastąpiło w odległości pionowej około 100 metrów.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-