INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0012

samolot (airplane)

BOEING, 737-8AS

FIR Sofia

2023-04-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8AS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FIR Sofia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-04-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
19:53
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
EnterAir
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Załoga wystartowała samolotem z HESH z MEL 36-05-02. Ze względu na ograniczenia MEL samolot wykonywał lot na FL240. W FIR Sofia około godziny 17:50 UTC piloci zauważyli ostrzeżenie o wysokości w kabinie. Załoga wypełniła odpowiednie elementy listy kontrolnej, rozpoczęła zniżanie awaryjne, zadeklarowała MAY DAY do ATC i wybrała kod 7700 na transponderze. Kiedy samolot osiągnął FL120 lot został ustabilizowany. Załoga po analizie sytuacji operacyjnej oraz kabinowej zdecydowała o kontynuowaniu lotu do lotniska docelowego. Samolot wylądował bezpiecznie w EPKT o godz. 19:26 UTC.

Plane departed from HESH with MEL 36-05-02. Due to MEL restrictions plane cruised on FL240. In Sofia FIR at around 17:50 hrs UTC pilots noted Cabin Altitude Warning. Flight crew completed related memory items and checklist, commenced emergency descent, declared MAY DAY to ATC and selected 7700 on transponder. When the plane reached FL120, the crew reviewed the current status and decided to continue the flight to destination. Plane landed safely in EPKT at 19:26 hrs UTC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-