POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0016

samolot (airplane)

SOCATA, Rallye 180

Toruń (EPTO)

2023-04-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, Rallye 180
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GRN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Toruń (EPTO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-04-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:55
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Pomorski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie goleni i śmigła samolotu po przyziemieniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution