WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0017

szybowiec (glider)

SZD 51-1 Junior

Portmoak Airfield / Szkocja

2023-04-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD 51-1 Junior
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-CFFY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Portmoak Airfield / Szkocja
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-04-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:16
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja UK / BGA (British Gliding Association)
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie szybowca podczas lądowania

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-