WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0019

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1 "Junior"

RAF Kenley / Caterham / Wielka Brytania

2023-05-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1 "Junior"
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-CKBN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
RAF Kenley / Caterham / Wielka Brytania
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:20
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja UK / BGA (British Gliding Association)
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas startu szybowiec w lewym pochyleniu wszedł w zakręt wznoszący. W rezultacie przepadł, zderzył się z ziemią pod kątem 45 stopni i kapotował. Szybowiec został znacznie uszkodzony (oderwany ogon, zmiażdżony przód i złamana końcówka skrzydła)

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-