POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0020

szybowiec (glider)

PZL Krosno KR3A Puchatek

Piła (EPPI)

2023-05-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL Krosno KR3A Puchatek
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3555
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piła (EPPI)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:08
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ziemi Pilskiej
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
AZP/PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot-uczeń po starcie za autoholem wykonał prawy krąg i podejście do pasa 03. W trakcie wyrównywania na wysokości około jednego metra, pilot ściągnął zbyt szybko drążek na siebie powodując zwiększenie kątów natarcia. Skutkowało to uderzeniem stopki ogona o ziemię, a następnie twardym przyziemieniem na kółko główne i płozę oraz przechyleniem na lewe skrzydło. W rezultacie doszło do uderzenia lewą końcówką skrzydła o ziemię. Pilot nie doznał obrażeń. Trwa szacowanie dokładnych uszkodzeń szybowca.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-