POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0020

szybowiec (glider)

PZL Krosno KR3A Puchatek

Piła (EPPI)

2023-05-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL Krosno KR3A Puchatek
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3555
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piła (EPPI)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:08
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ziemi Pilskiej
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 07.05.2023, na lądowisku w Pile odbywały się loty szybowcowe po stracie za autoholem. Uczeń-pilot po starcie wyczepiła szybowiec na wysokości 320 m i wykonała prawy krąg nadlotniskowy do pasa 03. W trakcie lotu, kiedy szybowiec znajdował się między 3 a 4 zakrętem, uczeń-pilot drogą radiową zgłosiła, że wleciała w obszar wznoszącego się powietrza co zmusiło ją do większego (niż podczas wcześniejszych lotów tego dnia) otwarcia hamulców aerodynamicznych. W trakcie lądowania uczeń-pilot wykonała wysokie wyrównanie (na wysokości około 1 m). Następnie w trakcie wytrzymania gwałtownie ściągnęła drążek sterowy na siebie. W konsekwencji płoza ogonowa uderzyła o ziemię, następnie szybowiec twardo przyziemił na koło podwozia głównego i przednią płozę, przechylił się na lewe skrzydło a jego końcówka uderzyła o ziemię. Uczeń-pilot wyrównała skrzydła szybowca do poziomu i dalsza część dobieg przebiegała prawidłowo. W trakcie zdarzenia uczeń-pilot nie doznała obrażeń. Uszkodzeniu uległa przednia płoza oraz końcówka lewego skrzydła.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution