POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0022

samolot (airplane)

Cessna, 172RG

Depułtycze Królewskie (EPCD)

2023-05-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 172RG
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WLF
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Depułtycze Królewskie (EPCD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:38
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych (PANS) w Chełmie
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie podejścia do pierwszego lądowania z lotu szkolnego do licencji CPL(A) załoga stwierdziła brak wysuniętej i zabezpieczonej lewej głównej goleni podwozia. Dowódca SP podjął decyzję o odejściu na drugi krąg oraz kontynuację lotu w strefie pilotażu poza lotniskiem. Po wielokrotnych próbach wypuszczenia podwozia oraz awaryjnego wypuszczenia podwozia zgodnie z checklistą załoga stwierdziła, że  lewa główna goleń podwozia nadal była wysunięta lecz nie zablokowana. Załoga podjęła decyzję o niskim przelocie nad pasem w celu inspekcji podwozia z wieży lotniska. Po przelocie kierujący lotami potwierdził, że lewa główna goleń swobodnie zwisa pod samolotem. Załoga ponownie wykonała lot do strefy i instruktor kilkukrotnie podjął próby ręcznego zablokowania goleni podwozia. Po nieudanych próbach dowódca załogi po konsultacjach z kierującym lotami podjął decyzję o lądowaniu na pasie trawiastym. Instruktor wykonał jedno próbne podejście do pasa trawiastego, a następnie wykonał briefing ze studentem przed lądowaniem awaryjnym oraz wykonał lądowanie na pasie trawiastym bez podwozia. Po skończonym dobiegu załoga bezpiecznie opuściła samolot.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution