INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0023

samolot (airplane)

AERO AT-3 R100

Wrocław-Szymanów (EPWS)

2023-05-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GET
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław-Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:13
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Wrocławski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie startu w momencie oderwania i osiągnięciu kilku metrów wysokości wystąpiły silne drgania samolotu. Instruktor przejął stery i podjął decyzję o lądowaniu na wprost. Lądowanie i dobieg zakończył się kilka metrów za pasem startowym. Po wyłączeniu silnika załoga stwierdziła uszkodzenie śmigła spowodowane nie wyczepionym do kołowania i startu wodzidłem. Załoga bez obrażeń, samolot znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution