POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0025

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Nagano City Gliding Field

2023-01-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
JA2524
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nagano City Gliding Field
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-01-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:40
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Nagano Gliding Association
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Japonii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania na lądowisku szybowcowym spodnia powierzchnia przedniej części kadłuba szybowca zetknęła się z pasem startowym. Szybowiec uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-