INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0027

szybowiec (glider) / spadochron (parachute)

SZD-50-3 Puchacz / -

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2023-06-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz / -
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3484 / -
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wlot szybowca w rejon wykonywanych skoków spadochronowych. Przez radio pilot szybowca został poproszony o odlot na zachód. Pilot szybowca potwierdził przyjęcie informacji, jednak polecenia nie wykonał i dalej wykonywał zakręty po wschodniej stronie lotniska pomiędzy otwierającymi się spadochronami skoczków. Po radiowej interwencji nie zmienił strefy lotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-