WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0032

szybowiec (glider)

SZD-50-3

Derbyshire and Lancashire Gliding Club, Derbyshire

2023-06-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-CKHW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Derbyshire and Lancashire Gliding Club, Derbyshire
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:33
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja UK / BGA (British Gliding Association)
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wytoczenie się szybowca poza pas startowy i uderzenie w słup stacji meteorologicznej. Uszkodzenie lewej krawędzi natarcia skrzydła. Załoga (dwie osoby) bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-