WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0034

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Lemelerveld / Holandia

2023-04-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
PH-934
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lemelerveld / Holandia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-04-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aero Club Salland
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Holandii
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas startu za wyciągarką lewe skrzydło szybowca zahaczyło o ziemię. Szybowiec wykonał zakręt i wywrócił się do góry nogami/kapotaż. Pilot doznał niewielkich obrażeń, szybowiec znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution