POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0036

motoszybowiec (motor glider)

Diamond HK-36 R Super Dimona

Wrocław-Szymanów (EPWS)

2023-07-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond HK-36 R Super Dimona
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-0082
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław-Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:45
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Wrocławski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie szkolenia motoszybowiec przepadł w fazie podejścia do lądowania. Prawdopodobną przyczyną był gwałtowny podmuch termiczny wiatru z lewej strony oraz zbyt mocno otwarte hamulce aerodynamiczne. W konsekwencji doszło do twardego przyziemienia, prawa goleń wbiła się w nawierzchnię pasa startowego, a następnie motoszybowiec wykonał cyrkiel.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution